Training

Rogem ondersteunt bij digitale plannen

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten straks om voor nieuwe plannen (een bestemmingsplan, structuurvisie etc) en besluiten (zoals projectbesluiten, voorbereidingsbesluiten, beheersverordening, ontheffingen) uitsluitend met digitale en objectgerichte plannen te werken. Ook voor gemeenten die het maken van plannen doorgaans uitbesteden betekent dit een wezenlijke verandering van het interne werkproces.

Cursusaanbod voor de gemeentelijke praktijk:

  • Introductiecursus:
    digitale plannen en processen in vogelvlucht, 1 dagdeel
  • Verdiepingscursus: 
    aan de slag met digitale plannen en processen, 3 dagdelen
  • Maatwerkcursus: 
    aspecten van digitale plannen in onze praktijk, in overleg

De cursussen zijn los van elkaar te volgen en zo veel mogelijk afgestemd op de praktijksituatie van uw gemeente. De cursussen worden op locatie verzorgd en zijn primair bedoeld voor medewerkers ruimtelijke ordening. U kunt ook met meer gemeenten uit uw regio samen een cursus boeken.

De trainingen worden verzorgd door Bram van Hoeve. Hij werkt momenteel bij de gemeente Terneuzen en zit voor de VNG in de DURP-werkgroep standaarden. Hij heeft ruimte ervaring op het gebied van digitale plannen en heeft achtereenvolgens bij zowel grote als kleinere gemeenten gewerkt op verschillende beleidsterreinen. Hij verzorgt deze trainingen in deeltijd naast zijn huidige functie.