Algemeen

Introductiecursus ‘digitale plannen en processen in vogelvlucht’

Behandelt alle facetten van digitale plannen en digitale processen in vogelvlucht.
Doelgroep: gemeentelijke medewerkers die in hun werk te maken krijgen met onderdelen van de Wro en het planproces, zoals medewerkers ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, milieu, geoinformatie en ict en baliemedewerkers. Het is ook mogelijk deze cursus aan te bieden voor leidinggevenden en bestuurders.
Duur: 1 dagdeel
Kosten: € 800,00

Verdiepingscursus ‘aan de slag met digitale plannen en processen’

Gaat nader in op het opstellen en controleren van digitale plannen, het vaststellen en authentiek maken, het beschikbaar stellen en raadplegen, het begeleiden van het digitale proces, het bijhouden van de planvoorraad en het vigerend overzicht.
Kan zelfstandig gevolgd worden zonder specifieke voorkennis van IMRO en digitale plannen en is primair bedoeld voor ro-medewerkers die straks digitale plannen in procedure gaan brengen.
Doelgroep: ro-medewerkers
Duur: 3 dagdelen
Kosten: € 2400,00

Maatwerkcursus ‘aspecten van digitale plannen in onze praktijk’

Het is mogelijk om in samenspraak een specifiek onderdeel van digitale plannen en processen uit te diepen, bijvoorbeeld ten behoeve van een pakketselectie of in aansluiting op een cursus of bijeenkomst gericht op de juridische Wro-aspecten.
Doelgroep: in overleg
Duur: in overleg
Kosten: op aanvraag

Voor alle cursussen geldt:

  • het maximum aantal deelnemers is 15;
  • de genoemde prijzen zijn inclusief alle bijkomende kosten zoals reiskosten en exclusief btw.;
  • de cursussen worden op locatie verzorgd in overleg met de opdrachtgever;
  • er kan ook met meer gemeenten samen een gezamenlijke cursus worden opgezet.

De beschikbare capaciteit van Rogem is beperkt.
Mocht u belangstelling hebben, dan adviseren we om een reservering te maken.