Programma

Hoofdopzet van de introductiecursus ‘digitale plannen en processen in vogelvlucht’

13.30 - 14.30 Het kader
De hoofdlijnen van de nieuwe Wro en het onderdeel digitale plannen
De standaarden 2008
Het opstellen en controleren van een digitaal plan

15.00 - 15.30 Het werk
Het digitale planproces
Het publiceren van een digitaal plan

15.30 –16.30 De organisatie
De beschikbare programma’s en technieken
De interne organisatie van het proces
Het invoeringsplan

Hoofdopzet van de verdiepingscursus ‘aan de slag met digitale plannen en processen’

Deel 1 Het digitale plan
9.30 - 10.30
De hoofdlijnen van de nieuwe Wro
De hoofdlijn van het onderdeel digitale plannen en besluiten in de nWro
11.00 - 12.00
Wat is een digitaal plan en een digitaal besluit
De standaarden 2008 voor het maken van digitale plannen en besluiten
Doorkijk naar deel 2 en deel 3

Deel 2 Het digitale proces
14.00 - 15.00
Het raadpleegbaar maken van een digitaal plan en besluit
Het werkproces voor een plan
Het ontvangen van andere plannen en besluiten
15.30 - 16.30
De standaarden voor beschikbaarstellen
De opties voor software
Hoe ziet RO-Online er uit
Toekomstige ontwikkelingen

Deel 3 De organisatie van het proces
9.30 - 10.30
Het beheer van digitale plannen en besluiten
Het vigerend overzicht
11.00 - 12.00
De interne organisatie
Het implementatieplan
Terugblik, samenvatting en conclusies

Hoofdopzet van de maatwerkcursus ‘aspecten van digitale plannen in onze praktijk’

Afhankelijk van de wensen worden een of meer aspecten van digitale plannen nader verkend. Zie onderstaande voorbeelden. Deze thema-sessies kunnen de basis vormen voor de realisatie van eigen gemeentelijke ambities. De werkvorm is een workshop.

Zelf tekenen en publiceren van eenvoudige plannen
Planbeheer, vigerend overzicht, workflow en archivering
Afstemming stedenbouwkundig bureau en planbeoordeling
Digitale inspraak en interactieve planvorming
Geïntegreerde webgis-diensten in de midoffice
Programmering en standaardisering van de wro-plannen en besluiten