Over rogem

Doelstelling van Rogem is het leveren van ondersteuning bij de wettelijke invoering van digitale plannen. Gemeenten, provincies, rijk en stedenbouwkundige bureaus krijgen door de invoering van de nieuwe Wro te maken met digitale plannen en processen.

Trainingen

De activiteiten van Rogem zijn op dit moment vooral gericht op het aanbieden van trainingen waarin het digitale planproces centraal staat. De trainingen zijn primair bedoeld voor gemeentelijke ro-medewerkers die straks verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het Wro-proces.

Rogem ondersteunt bij digitale plannen:

  • onafhankelijk
  • praktijkgericht
  • vanuit gemeentelijke invalshoek
  • door het hele land